Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Waardedomein

Een Waardedomein is de verzameling van toegestane waarden die kunnen worden ingevuld bij een Object-Klasse-Eigenschap combinatie. Het waardenbereik kan bestaan uit een beperkt aantal codes of een een getalbereik.

Een voorbeeld van een code

Een voorbeeld van een code is bijvoorbeeld een indeling in geslacht.

  • M voor Man
  • V voor Vrouw


Een voorbeeld van een getalbereik

Een voorbeeld van een getalbereik is de lijst van toegestane getallen voor leeftijdVerschil tussen geboortedatum en peildatum in jaren. in jaren - van een persoon. Het waardenbereik is dan een geheel getal uit alle getallen van -1 tot en met 120. ==Voorbeeld Getallenclassificatie== Het waardenbereik kan ook zijn opgedeeld in een aantal klassen. In bovenstaand geval zou dat een indeling in leeftijdsklassen kunnen zijn

  • jonger dan 15
  • 15- 30
  • 31- 40
  • 41 - 50
  • 51 -60
  • ouder dan 60

Deze klassen kunnen op hun beurt weer voorzien zijn van een codering.

Leeftijdsklasse 1 jonger dan 15
Leeftijdsklasse 2 15 - 30
Leeftijdsklasse 3 31 - 40
Leeftijdsklasse 4 41 - 50
Leeftijdsklasse 5 51 - 60
Leeftijdsklasse 6 Ouder dan 60
HR Metadata