Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Regels ontwikkelen metadata

Over het ontwikkelen van metadata is veel literatuur bekend. De software waar u nu mee werkt is gebaseerd op de ISO standaard 11179. Door de projectgroep zijn de richtlijnen vertaald naar een normenkader. Dit normenkader bestaat uit een aantal eenvoudige regels waar de ingevoerde metadata aan zou moeten voldoen. We houden de volgende regels aan:

De beschrijving moet in enkelvoud zijn en moet aangeven wat het begrip betekent. Het mag dus geen opsomming zijn van elementen die het niet bevat. verder mag de beschrijving alleen algemeen begrepen afkortingen bevatten en moet deze zelfstandig leesbaar zijn en niet verwijzen naar het begrip dat wordt beschreven of verwijzen naar andere begrippen

Een metadata definitie zou de essentie van het begrip moeten weergeven en een exacte omschrijving van het begrip moeten geven en niet op meerdere manieren uitlegbaar mogen zijn. Het zou een korte, bondige, minimale, summiere, kernachtig beschrijving moeten zijn. Tenslotte zou het geen beschrijving van het gebruik of een procedurele beschrijving mogen bevatten.

HR Metadata