Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Projectteam

Inhoud


Het projectteam bestaat uit vijf personen:

  • André de Boer
  • Harm Jonkhart
  • Ton Dullaart


André de Boer

André is projectleider HR metadata. Hij is bereikbaar op:

Harm Jonkhart

Harm is projectcoördinator. Hij is bereikbaar op:

Ton Dullaart

Ton is projectleider voor het deelproject "Beheer". Hij is bereikbaar op:

HR Metadata