Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Project-HR-Metadata

De ontwikkeling van de HR Metadata dictionary wordt projectmatig aangepakt:

Opdracht Aanpak Eerste resultaat


[bewerken]Opdracht Medio april 2013 is door het ICOP besloten een project te starten met de volgende opdracht: Het verzamelen van metadata op het gebied van HR; het registreren ervan in een metadata repository (content); het digitaal ter beschikking stellen ervan met behulp van een tool (Techniek) en het opzetten van een aanpak voor beheer om de metadata actueel te houden (beheer). Het project heeft een Rijksbrede scope en wordt in opdracht van het Ministerie van BZK uitgevoerd.[bewerken]Aanpak Het project is ingericht in drie deelprojecten: Content; Techniek en Beheer. Door alle deelprojecten is samenwerking gezocht met rijksorganisaties welke kennis en ervaringen hebben op de verschillende deelgebieden. Zo wordt samengewerkt met o.a. de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen, P-Direkt, Expertisecentrum Organisatie en Personeel ten behoeve van het verzamelen van HR-indicatoren en HR- datadefinities. Deze verzamelde gegevens zijn vervolgens gestructureerd conform de ISO 11179 standaard en verwerkt in een (back-end) tool.[bewerken]Eerste resultaat Als eerste resultaat van het project zal een zogenaamde Wiki worden opgeleverd waarin de ingebrachte definities van indicatoren en data-elementen zijn opgenomen . Vooralsnog zijn die gegevens opgenomen in drie deelcatalogi: ‘organisatie en formatie’; ‘personeel en salarisadministratie’ en ‘in-door en uitstroomHet (al dan niet begeleide) vertrek van personeelsleden uit de organisatie.’. De Wiki zal rijksbreed worden uitgezet voor gebruik.

HR Metadata