Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Over de repository

Door de nadruk te leggen op ‘evidence based’ beleid krijgen feiten en cijfers meer betekenis. Met het toenemend gebruik van ICT-systemen in de uitvoering en ondersteuning van het (HR-)beleid wordt duiding van begrippen, definities en indicatoren belangrijker. Dit woordenboek (vakterm MDR ofwel metadata repository) legt de begrippen vast en dient als hulpmiddel om een proces van harmoniseren en standaardiseren te ondersteunen.

HR Metadata