Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Categorie:Begrip


  ID Aanleverende organisatie
Algemeen Rijksambtenarenreglement 10196317 BZK
FTE 10196172 BZK
Functiefamilie 10196328 BZK
Functiegebouw Rijk 10196318 BZK
HPK 10196320 BZK
IKAP 10196264 BZK
Leeftijd in jaren 10196255 BZK
Nationaliteit 10196271 BZK
Observatieperiode 10196259 BZK
Peildatum 10196256 BZK
RIN 10196545 DGOO-I&I
Rijksambtenaar 10196316 BZK
Salarisschaal 10196327 BZK
Standplaats 10196319 BZK
VWNW 10196321 BZK
WIA 10196322 BZK
WSW 10196323 BZK
Wajong, 10196324 BZK
ZBO 10196272 BZK
Ziekte-verzuim 10196270 BZK
HR Metadata